IKC De Wielen

Stichting Leergeld Drechtsteden

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor andere leeftijdsgenoten normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.
 
De missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ze bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnamen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Hierdoor kunnen kinderen bijvoorbeeld meegaan op schoolreis of lid worden van een vereniging. Daarnaast kunnen ze helpen bij bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of het regelen van zwemlessen. Dit zijn levensbehoeften waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en natuurlijk meetellen. 

Meer informatie kunt u vinden op de webiste van Leergeld Drechtsteden. 
 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.