IKC De Wielen

Aanmelden

meer informatie

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school!
Welkom! 

Nieuwe kinderen en hun ouders of verzorgers zijn van harte welkom op IKC de Wielen!
 
We onderscheiden twee soorten aanmeldingen van nieuwe leerlingen:
  • jonge leerlingen die nog geen 4 jaar zijn
  • leerlingen van een andere school vanwege verhuizing of andere reden
 
In beide gevallen maken we graag een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Ons telefoonnummer is: 078- 6440183 of u kunt een afspraak maken via het e-mailadres: ib@obsdewielen.nl of b.biesheuvel@obsdewielen.nl

Tijdens dit gesprek krijgt u uiteenlopende informatie over de school en kunt u uiteraard uw vragen stellen. We sluiten het gesprek af met een rondleiding door de school.
Desgewenst vullen we samen met u aansluitend het aanmeld-/inschrijfformulier in.
 

Naar school vanaf 4 jaar 
Zodra uw kind 4 jaar is, mag hij of zij naar school. De eerste schooldag is een bijzondere gebeurtenis voor uw kind. Samen met u bereiden we de komst van uw kind dan ook goed voor! Ongeveer 6-8 weken voor de 4e verjaardag krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht van uw kind. Tijdens het intakegesprek krijgt u vooral praktische informatie. Daarnaast vragen wij u over uw kind te vertellen, zodat wij uw kind beter leren kennen. Tevens worden tijdens dit gesprek een aantal afspraken gemaakt om bij ons op school te komen wennen. De dag na de 4e verjaardag van uw kind is de eerste schooldag.
 
Naar school na inschrijving wegens verhuizing of andere reden
Tijdens het gesprek is duidelijk geworden over welke begindatum we spreken. Voordat we kunnen overgaan tot definitieve plaatsing nemen wij contact op met de vorige school om onderwijs-informatie van uw kind op te vragen. Dit is een vaste procedure in het basisonderwijs.
Wanneer uw kind definitief bij ons geplaatst wordt, ontvangen we van de vorige school een onderwijskundig rapport. Wanneer deze formaliteiten zijn afgehandeld kan uw kind als leerling op onze school beginnen.
 
Kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften
Wij willen graag als school de beste "match" zijn voor uw kind en voor u. Wij weten dat wij als leerkrachten en als school veel te bieden hebben voor uw kind. Daarnaast weten we dat er een grens is aan wat wij kunnen bieden.
Het komt voor dat kinderen een speciale onderwijsbehoefte hebben. Alle informatie die u als ouder hierover heeft is voor ons belangrijk. Mogelijk behoeft bijvoorbeeld de motoriek, de spraak-taal ontwikkeling of de algemene ontwikkeling van uw kind specifieke aandacht. Het is voor u als ouder en voor ons als school belangrijk dat we het gewenste onderwijs en de eventueel noodzakelijke zorg aan uw kind kunnen bieden. Samen met u kunnen we dan bepalen welke speciale ondersteuningsbehoefte uw kind nodig heeft. Mocht onze school deze speciale zorg niet kunnen bieden, dan helpen wij u om een school te vinden die dat wel kan.


Wij vinden het fijn om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw zoon/ dochter.
Wij vragen daarom om deze vragenlijst in te vullen. Natuurlijk bent u niet verplicht deze gegevens met ons te delen, maar voor een goede begeleiding van de leerlingen is het fijn om deze informatie voorafgaand te hebben.  
 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.