IKC De Wielen

Schoolmaatschappelijk werk

Er kunnen problemen zijn die samenhangen met de thuissituatie en leefomgeving. Deze kunnen het kind belemmeren in de ontwikkeling. Indien zich deze problemen voordoen, kan de school een beroep doen op Schoolmaatschappelijk werk. Met het binnen halen van Schoolmaatschappelijk werk voegt de school een nieuwe discipline toe aan haar zorgstructuur. Door samen te werken met de school, vroegtijdig te signaleren en snel hulp te bieden of effectief te verwijzen, draagt Schoolmaatschappelijk werk bij aan een sluitende aanpak. De Interne Begeleider is voor deze instantie het aanspreekpunt binnen de zorgstructuur op school. Daarnaast zijn de leerkrachten belangrijke gesprekspartners van de Schoolmaatschappelijk werker, omdat zij dagelijks met de kinderen werken en als eerst problemen signaleren. De IB-er neemt, als extra zorg of doorverwijzing gewenst is, eerst contact op met de ouders van het kind. Verdere stappen kunnen alleen genomen worden met instemming en medewerking van de ouders. De hulpverlening is gericht op leerlingen en hun ouders.

Met welke vragen en problemen kunt u bij Schoolmaatschappelijk werk terecht?

• Problemen rond aanpak en opvoeding van het kind: grenzen stellen, onvoldoende stimulering.
 
• Sociale problemen: pesterig gedrag, onvoldoende sociale vaardigheden bezitten.
 
• Emotionele problemen: angst, teruggetrokken gedrag.
 
• Opvallend gedrag: agressie, pesten.

Het algemene nummer van CJG (tegenwoordig "Sterk") Papendrecht: 078-6445200

Onze Schoolmaatschappelijk werker is mevrouw Anneke Kruithof. Zij is iedere maandag aanwezig op onze school van 09.00 - 12.00 uur. 

E-mailadres: Anneke.Kruithof@sterkpapendrecht.nl  

https://www.sterkpapendrecht.nl/

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.