IKC De Wielen

Leerlingenraad

Wij werken met een leerlingenraad. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten worden gekozen en komen uit groep 5, 6, 7 en 8.
Per groep worden twee leerlingen gekozen, die namens hun groep het woord gaan voeren in de leerlingenraad.

Het doel van de leerlingenraad is dat de leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze merken dat ook hun mening van belang is. Hiermee wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen bij de school en schoolse zaken vergroot. Punten uit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

Bij elke vergadering is een vaste leerkracht aanwezig. Deze leerkracht heeft een adviserende en begeleidende rol. Tevens zorgt deze ouder voor de notulen. De leden van de leerlingenraad vragen input uit hun groep en informeren hun groep over genomen besluiten en/of ontvangen informatie.

Leerlingen Leerlingenraad 2023/2024

Groep 5: Kerim en Destiny

Groep 6: Mylène en Mike

Groep 7: Sten en Sharon

Groep 8: Syenna en Ivan

De leerlingenraad wordt begeleid door Miranda. 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.