IKC De Wielen

Protocollen

Wij hanteren meerdere protocollen. Hieronder kunt u verschillende protocollen downloaden. Andere protocollen kunt u bij ons opvragen.

Het betreft pdf-documenten. U dient het gratis programma Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd te hebben om het document te kunnen openen.
Pestprotocol

Protocol veilig internetgebruik

Aannamebeleid OPOPS

Privacy toelichting 
 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.