IKC De Wielen

Wasko Kinderopvang

Meer informatie

De kinderopvang op De Wielen maakt onderdeel uit van Wasko kinderopvang.
Wij bieden kinderen van 0 t/m 12 jaar een veilige, vertrouwde leeromgeving waarin onderwijs, opvoeding en ontspanning hand in hand gaan. Op deze locatie hebben wij een dagopvang en buitenschoolse opvang voor de leerlingen van de basisschool.

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.