IKC De Wielen

Wasko Kinderopvang

Bij Wasko Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Bij Wasko is dat kinderopvang méér is dan kinderen opvangen. Wasko voegt hier graag 'iets' aan toe. Dat 'iets' is de pedagogische kwaliteit. Wasko biedt kinderen de ruimte te ontspannen en zich te ontwikkelen. Maar veel meer nog: zij geeft kinderen een tweede 'thuis' gevoel. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ravotten, sporten, knutselen en vriendschappen aangaan, rekening houdend met wensen, interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in een veilige omgeving.

Partner van scholen
Wasko werkt sinds jaar en dag samen met de scholen en vertaalt de levensovertuiging en de pedagogische visie van de school in de kinderopvang. Zo wordt gewerkt aan een integrale aanpak, dit komt de kinderen ten goede.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen kunnen voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. Op BSO-locatie IKC De Wielen werkt Wasko met een uitdagend en afwisselend aanbod vanuit DoenKids. Een activitheek met activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, natuur, muziek en koken.

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen
Heb je behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de regio. Met hippe thema's die centraal staan in vakantieperiodes is er vanuit de activitheek DoenKids voor ieder wat wils. Deze worden aangevuld met activiteiten die plaatsvinden op 'unieke locaties' zoals de Natuur BSO's en Sport BSO's.

Dagopvang
In onze school biedt Wasko ook dagopvang aan. Wasko zorgt ervoor dat alle kinderen bij IKC de Wielen liefdevol verzorgd worden. Met een leuk activiteitenaanbod voor kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen kinderen ruimte om te groeien, ieder op hun eigen wijze.

Aanmelden/inschrijven
Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site onder het kopje Inschrijven. Ook zit de medewerkers van de afdeling kindplanning van Wasko klaar om te helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. De afdeling kindplanning is bereikbaar via kindplanning@wasko.nl of 078 - 615 71 65, optie 1.


Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van Wasko: 
https://www.wasko.nl/opvanglocatie/ikc-de-wielen-wielewaal/Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.