IKC De Wielen

Vakantie en studiedagen

Onderstaand kunt u de vakanties en studiedagen vinden van het schooljaar 2022/2023.
Tijdens de onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij.
 
studiemiddag dinsdag 13 september 2022 ('s middags)
 
studiedag maandag 3 oktober 2022
 
herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
 
studiedag vrijdag 18 november 2022
 
Sinterklaasviering maandag 5 december 2022 's middags vrij
 
kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 
studiedag vrijdag 17 februari 2023 
 
voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
 
studiedag maandag 6 maart 2023
 
studiedag donderdag 6 april 2023
 
Pasen 7 t/m 10 april 2023
 
meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
 
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
 
Pinksteren 29 mei 2023
 
studiedagen dinsdag 30 en woensdag 31 mei 2023
 
studiedag vrijdag 30 juni 2023
 
studiemiddag vrijdag 7 juli 2023 ('s middags)
 
zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023                                     

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.