IKC De Wielen

Vakantie en studiedagen

Onderstaand kunt u de vakanties en studiedagen vinden van het schooljaar 2021/2022
Tijdens de onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij.
 
studiedag maandag 4 oktober 2021
 
studiedagen dinsdag 12 en woensdag 13 oktober 2021*
 
herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
 
OPOPS-studiedag woensdag 24 november 2021
 
Sinterklaasviering vrijdag 3 december 2021 's middags vrij
 
studiedag vrijdag 24 december 2021
 
kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
 
studiedag vrijdag 11 februari 2022
 
voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
 
studiedag donderdag 14 april 2022
 
Pasen 15 t/m 18 april 2022
 
meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
 
Hemelvaart 26 t/m 29 mei 2022
 
Pinksteren 6 juni 2022
 
studiedagen woensdag 29 en donderdag 30 juni 2022*
 
studiedag vrijdag 8 juli 2022
 
zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
 

* vrije dagen voor de leerlingen i.v.m. intern verhuizen 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.