IKC De Wielen

Vakantie en studiedagen

Onderstaand kunt u de vakanties en studiedagen vinden van het schooljaar 2020-2021.
Tijdens de onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij.

Studiedagen
vrijdag 16 oktober 2020
donderdag 26 november 2020
vrijdag 18 december 2020

dinsdag 26 januari 2021
vrijdag 19 februari 2021
maandag 21 juni 2021
vrijdag 16 juli 2021 

Vakanties en vrije dagen
19 t/m 23 oktober 2020                     herfstvakantie
4 december 2020 's middags           vrij i.v.m. sinterklaasfeest
21 december '20 t/m 1 januari '21     kerstvakantie
22 t/m 26 februari 2021                     voorjaarsvakantie
2 t/m 5 april 2021                               Pasen
26 april t/m 7 mei 2021                      meivakantie 
13 t/m 14 mei 2021                              Hemvelvaart 
24 mei 2021                                         Pinksteren 
19 juli t/m 27 augustus 2021             zomervakantie 

 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.